خواب دیدم درحال گریه بودم و وسایل مادرم رو که شب عید فوت کرده ….

دیدن مادر فوت شده در خواب خواب دیدم درحال گریه بودم و وسایل مادرم رو که شب عید فوت کرده جابه جا میکردم که اومد و باهم رفتیم که یک جا بشینه و درحال رفتن گفت نمیدونم اون عفونتهارو چیکار کردن که دیگه هیچ اثری ازشون نیست.... بعد نشست رو…
ادامه مطلب ...

خواب رابطه داشتن شوهرم با دوستم – تعبیر خیانت

خواب ارسالی کاربران سایت خوابگو : تو خواب دیدم دوستم با شوهرم رابطه داشت خواب دیدم رفتیم مسافرت و توی یک مسافرخونه هستیم.اونجا نمیدونم چرا خودم به خواست خودم یک زن چشم آبی و خوشگل برای شوهرم آوردم. بعد یه دفعه دیدم به غیر از اون…
ادامه مطلب ...

خواب عروسی خواهرم – دیدن عروسی کردن در خواب

خواب ارسالی کاربران سایت خوابگو : خواب عروسی خواهرم خواب دیدم منو خواهرم که عروسی کرده توی قبرستون بودیم روی قبر نشسته بودیم وای نمیدونستم که مٌردم. نمیدونم خواهرمم مرده بود یا نه ، وقتی تو قبرستون بودیم یه سگ خیلی بزرگ اومد پیشم…
ادامه مطلب ...

خواب دیدم خونه مادر بزرگم رو از یک پیرمرد خریدیم و …

خواب ارسالی کاربران سایت خوابگو : دیدن خانه مادربزرگ در خواب و ... من خوابی دیدم ک ذهنمو خیلی مشغول کرده اگر امکانش هست براتون مینویسم اگر شد تعبیرش کنید ممنون من خواب دیدم خونه مادر بزرگمو از یک پیرمرد خریدیم ولی بچه های پیرمرد خبر…
ادامه مطلب ...