تعبیر خواب تغییر جنسیت -دختر شدن پسر

آقا محمد با عجله و نامفهوم پرسیدن که :

داخل خواب دیدم در جلد یک دختر هستم که تقریبا شبیه به خودم بود و من خودم در ایینه دیدم و دیدم که خودم نیستم به یک مرد گفتم من دختر شما یا اون فرد نیستم باور نکرد و شماره خودم.

یا مادرم را به او دادم که بنداند من او نیستم به مادرم زنگ زدم و جواب داد گفتم مادر من اونی نیستم که در خانه است مادر جیغ زد و قط شد تماس به طرف مادر دختر رفتم و اوهم جیغ گشید و باز خودم را در ایینه دیدم شبیه خودم بود مثل یک همزاد بود و بعدش دیدم که یهو از خواب بیدار شدم

تعبیر خواب تغییر جنسیت

خوابتون رو کامل متوجه نشدم ولی احساس می کنم مشکلاتی تو زندگیتون دارید که مربوط میشه به اشتباهاتی که مدام در حال تکرار کردنشون هستید . احساس می کنید توانایی خوبی برای درست و کامل انجام دادن کارهاتون ندارید و همین باعث شده که اطرافیانتون زیاد روی شما حساب نکنن .

لطفا در زمان ارسال خواب به سایت خوابگو به این نکات توجه بفرمایید :
1-لزوما تمام خواب هایی که می بینیم تعبیر ندارند .به صورت میانگین تقریبا 10 درصد از خواب های ما در طول سال می توانند تعبیر مشخصی داشته باشند.
2- تا جایی که می توانید باید سعی کنید جزئیات بیشتری از خواب خود را به یاد بیاورید و از ارسال خواب ها به صورت خلاصه و یا مثلا به این این صورت که «خواب مادربزرگ چی میشه ؟» خودداری کنید.
3- ساعت ، زمان ، تاریخ و سایر مشخصات این چنینی مورد نیاز نیست .
4 – تعبیر خواب روانشناسی حالت پیشگویی ندارد . انتظار پیشگویی آینده نداشته باشید . در این نوع تعبیر خواب فقط می توان به حالات روحی و احتمالا مشکلاتی از این دست اشاره کرد و به هیچ عنوان امکان پیش گویی و پیش بینی آینده وجود ندارد.
5 – خواب هایی که نماد دینی و یا اسلامی دارند ، قابل تعبیر کردن به صورت روانشناسی نیستند. برای تعبیر این خواب ها می توانید به سایت های تخصصی اسلامی در این مورد مراجعه کرده و یا از جستجوی گوگل استفاده کنید.